Το μεσημεριανό μενού για Δευτέρα
Για κάθε παραγγελία σας, δίνονται 10 λεπτά στην Κιβωτό του Κόσμου!