Το μεσημεριανό μενού για Τρίτη
Για κάθε παραγγελία σας, δίνονται 10 λεπτά στην Κιβωτό του Κόσμου!